Nhà

Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD. Kiểm soát chất lượng

QC Hồ sơ

Phòng Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng máy móc theo quy định.

 

1. Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất;

2. Sắp xếp sản xuất;

3. Trong quá trình sản xuất, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra chất lượng để tránh sản phẩm bị lỗi.

4. thành phẩm sẽ được kiểm tra trước khi đóng gói.

5. Chúng tôi đảm bảo máy thành phẩm là tuyệt vời và hiệu suất tốt.

Chi tiết liên lạc
Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD.
Gửi yêu cầu thông tin của bạn trực tiếp cho chúng tôi